framsida / Samlingar / Munskydd av typ 2R

Munstycke – skydda dig själv och andra

Coronaviruset och COVID-19 sprids med illavarslande fart. Både här hemma och utomlands. Pandemin har fått ny fart, men lyckligtvis har vi både de medel och metoder som krävs för att ta bäst möjlig hand om oss själva och andra.

Med Safe2breathe engångsmunskydd – i vissa sammanhang även kallade ansiktsmasker eller medicinsk/kirurgisk mask – får du ett effektivt skydd mot bakterier och virus. Och gör samtidigt vad du kan för att begränsa smittspridningen.

Munskydden från Safe2breathe är CE-märkta, testade och godkända av danska hälsovårdsmyndigheter. Detta säkerställer en produkt av hög kvalitet. Ett skydd som du och din omgivning kan lita på.

Därför använder vi munskydd

Syftet med att bära ett munskydd är först och främst att undvika att sprida smitta till andra personer. Det nya coronaviruset och sjukdomen COVID-19 är lömskt, eftersom en stor del av de smittade bär viruset och sjukdomen utan att uppvisa allvarliga symtom. Vi kan vara smittade med viruset och ha sjukdomen utan att veta om det.  

Att bära munskydd är med andra ord en förnuftig försiktighetsåtgärd och ett starkt bidrag till att begränsa viruset och förhindra spridning av smitta till andra – inte minst de särskilt utsatta i samhället, såsom äldre personer och kroniskt sjuka.

Erfarenheter från den nuvarande coronapandemin tyder också på att munskydd ger skydd mot smitta som kommer utifrån för den person som bär munskyddet. En användare av vårt av Typ IIR-munskydd får ett skydd med en filtreringseffekt på ≥ 98%.

Korrekt användning av munskydd är ett bra komplement för att förhindra spridning av smittan. I ett försök att minska spridningen av det nya coronaviruset och COVID-19 har danska politiker, på rekommendation av hälsovårdsmyndigheterna, infört krav på användning av munskydd på en rad olika platser i offentliga miljöer. Detta gäller bland annat i kollektivtrafiken, på sjukhus, i butiker, på vårdhem, på utbildningsinstitutioner osv.  

De danska hälsovårdsmyndigheternas rekommendationer och krav angående användningen av munskydd följer riktlinjerna från ett antal internationella organisationer, inklusive Världshälsoorganisationen WHO och EU:s smittskyddsmyndighet, ECDC.

Kom ihåg de sex rekommendationerna

Munskydd hindrar bakterier och virus från att tränga in i luftvägarna och göra oss sjuka, men även mycket effektiva munskydd kan inte stå stoppa spridningen av det nya coronaviruset och COVID-19 på egen hand. När du använder ett munskydd är det därför viktigt att på samma gång följa de andra allmänna rekommendationerna för att förhindra smittspridning:

 • Isolera dig om du har symtom, har testat positivt eller är i nära kontakt med en smittad person.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion
 • Hosta eller nys i armen
 • Undvik handskakningar, kindpussar och kramar
 • Rengör ofta – både hemma och på jobbet
 • Håll avstånd till andra personer

 

CE-märkt munskydd av hög kvalitet 

Munskydd från Safe2breathe är klassificerade som medicinsk utrustning. Detta innebär att våra munskydd uppfyller ett antal tekniska krav från hälsovårdsmyndigheterna. Våra munskydd testas kontinuerligt för att säkerställa att munskydden följer lagarna för medicinsk utrustning, inklusive munskyddets säkerhet och prestanda i förhållande till filtrering av luftburna bakterier och virus.

Våra munskydd är fabrikstillverkade och CE-märkta (EN14683: 2019 + AC:2019). Märkningen och godkännandet är din garanti för ett munskydd av högsta kvalitet.

Engångsmunskydd av medicinsk/kirurgisk kvalitet är i grunden uppdelade i tre typer: I, II och IIR. Typbeteckningen refererar bland annat till hur effektivt munskyddet kan filtrera bakterier och virus.

Vårt munskydd är ett så kallat Typ IIR-munskydd av medicinsk kvalitet, vilket är den typ av munskydd som rekommenderas av de danska hälsovårdsmyndigheterna för användning av personal inom hälso-, social- och äldrevården.

Munskyddet har ett filter med tre lager. Oberoende testresultat visar att munskyddet filtrerar bort över 98 procent av alla bakterier från luften som bäraren av munstycket andas in och ut.


I Danmark är den danska läkemedelsmyndigheten som myndighet ansvarig för medicinsk utrustning. Detta gäller även för munskydd av typ IIR, vilket är den kvalitet som Safe2breathe producerar. På läkemedelsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om de olika typerna av munskydd, inklusive CE-märkning och tekniska krav.

 

Test av filtreringsförmåga

Engångsmunskydd av den typ som Safe2breathe producerar kallas på fackspråk för ett “kirurgiskt skydd” och används rutinmässigt inom hälso- och sjukvården, under till exempel operationer på ett sjukhus.

Medicinska och kirurgiska munskydd tillverkas enligt noggrant fastställda industriella standarder, vilket säkerställer att munskydden har önskad effekt och funktion.

Kirurgiska masker – eller medicinska engångsmunskydd – är uppdelade i tre typer: I, II och IIR. Med hjälp av industriella standarder säkerställs dokumentation på både filtreringsgrad och andningsförmåga. 

Typ I-munskydd har en filtreringsgrad på minst 95 %, och Typ II-munskydd har en filtreringsgrad på minst 98 % 

Munskydd från Safe2breathe är godkända som IIR, vilka har den högsta filtreringsförmågan och är också utformade och tillverkade för att motstå stänk från vätskor, vilket i andra typer av munstycken kan leda till nedsatt andningsförmåga. Våra munskydd uppfyller alltså också de strängaste kraven på hur lätt det ska vara att andas när du bär munskyddet.

Köp 50 CE-godkända IIR-munskydd här.

 

Förpackningar med 10 st. i varje

Typ IIR-munskydd från Safe2breathe säljs i en sluten originalförpackning med 10 stycken munskydd i varje förpackning. På förpackningen finns en CE-märkning och information om korrekt användning av munskyddet. På detta sätt uppfyller vi läkemedelsmyndighetens krav på medicinsk utrustning, där även förpackning, märkning och användarinstruktioner ses som en del av den medicinska utrustningen som det ställs krav på.

Typ IIR-munskydd från Safe2breathe kan användas i alla situationer, där myndigheterna kräver användning av munskydd. Oavsett om det handlar om:

 • Under resor med kollektivtrafik, till exempel med flyg, tåg, buss, färja och taxi
 • Vid besök på stormarknader, köpcentra och butiker
 • Under besök på restauranger, barer och kaféer
 • På skolor, institutioner och utbildningsinrättningar
 • Hos läkaren och på sjukhuset
 • På vård- och ålderdomshem
 • Vid besök på museer och andra kulturinstitutioner
 • Vid resor utomlands, där det i flera länder finns krav på att använda munskydd som sträcker sig längre än i Danmark  

Vi rekommenderar att du i nuvarande situation alltid har med dig munskydd och handdesinfektionsmedel, så att du å ena sidan kan röra dig så fritt som möjligt just nu, och att du å andra sidan kan skydda dig själv och andra från smitta och sjukdom.

Korrekt användning av engångsmunskydd

Engångsmunskydd från Safe2breathe är tillverkade, testade och godkända för användning en gång.

Genom att använda samma engångsmunskydd flera gånger kan du som användare inte längre vara säker på att munskyddet fungerar som avsett, och att det uppfyller de krav som munskyddet har tillverkats, testats och godkänts efter.

Om munskyddet bara har använts en gång och under en kort tid – under ett kort besök i en mataffär, en kort bussresa eller liknande – kan det återanvändas. Det är dock viktigt att munskyddet förvaras korrekt när den inte används. Korrekt förvaring av munskydd kan till exempel vara i en ren plastpåse.

För att på bästa sätt skydda dig själv och andra från bakterier och det nya coronaviruset är det viktigt att du inte återanvänder engångsmunskydd många gånger. En tumregel är att om du hanterar och bär ett engångsmunskydd på rätt sätt, kan du använda det under en tidsperiod på fyra timmar. Sedan bör du byta munskydd för att skydda andra och samtidigt själv vara tillräckligt skyddad mot bakterier, partiklar och virus.

Engångsmunskydd måste kasseras efter användning och kan inte tvättas, eftersom vatten och tvål kan försämra munskyddets filtreringsgrad och andningsförmåga.

För att få maximal nytta av munskyddet är det också viktigt att du sätter på munskyddet enligt hälsovårdsmyndigheternas föreskrifter.

Så här gör du:

 • Rengör händerna med tvål och vatten eller handdesinfektionsmedel, innan du rör vid munskyddet
 • Håll munskyddet i öronbanden – placera ett band runt varje öra
 • Dra munstyckets botten över mun och haka
 • Forma eller pressa den styva kanten så att munstycket sitter tätt mot näsan
 • Efter användning kastas det använda munskyddet tillsammans med vanligt hushållsavfall 
 • Rengör händerna på nytt med tvål och vatten eller handdesinfektionsmedel 

 

Är munskydd en bra idé?

Innan det nya coronaviruset kom till Danmark, kände de flesta av oss i första hand igen medicinska munskydd från sjukhus, där till exempel kirurger, narkosläkare och sjuksköterskor bär munskydd under operation, för att inte riskera att överföra mikroorganismer till patienten.

Nu är situationen helt annorlunda, och det har blivit ett krav för oss alla att vi i många vardagliga situationer måste ha munskydd.

I detta sammanhang har vissa medier efterlyst dokumentation på den exakta effekten av att använda munskydd. I samband med detta har den danska hälsovårdsmyndigheten publicerat rapporten ”Brug af mundbind i det offentlige rum – Dokumentation og sundhedsfaglige anbefalinger”.

Rapporten nämner bland annat en artikel från den erkända medicinska tidskriften The Lancet. Författarna bakom artikeln tittade specifikt på användningen av engångsmunskydd i samband med risken för smitta vid COVID-19 eller virussjukdomar av liknande typ (SARS/MERS). Författarna drar slutsatsen, baserat på 29 studier, att “användning av munskydd eller andningsskydd var förknippat med en signifikant minskad risk för smitta”.  

Världshälsoorganisationen WHO och EU:s smittskyddsmyndighet ECDC rekommenderar, i linje med den danska hälsovårdsmyndigheten, användning av munskydd som ett smittoförebyggande komplement i situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd, och för ECDC i situationer där det finns en utbredd eller ökande smitta i samhället.

Det är skillnad på munskydd

Förutom de medicinska och kirurgiska munskydden som produceras baserat på industriella standarder med tillhörande testning, märkning och myndighetsgodkännande, finns det även de så kallade tygmunskydden.

De är vanligtvis tillverkade av textil, papper eller cellulosa.

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att tygmunskydd inte används i situationer där munskydden ska skydda bäraren mot smitta från omgivningen.

Tygmunskydd uppfyller vanligtvis inte de industristandarder som gäller för medicinska och kirurgiska engångsmunskydd. Av samma anledning får tygmunskydd inte säljas eller marknadsföras i Danmark som personlig skyddsutrustning eller medicinska munskydd.

På sin webbplats skriver den danska hälsovårdsmyndigheten att man för närvarande arbetar med möjligheten att skapa en kvalitetsmärkning för tygmunskydd, för att på så vis vägleda medborgarna.

Man säger också att “personer med ökad risk för ett allvarligt förlopp vid COVID-19, anhöriga, som använder munskydd för att skydda en person med ökad risk och personer som bekräftats smittade av det nya coronaviruset eller misstänks vara det, bör dock av försiktighet inte använda tygmunskydd som inte har dokumenterad kvalitet och filtreringsgrad”.

Fel vi gör vanligtvis gör när vi använder munskydd

Användning av munskydd är enligt hälsovårdsmyndigheterna ett bra komplement för att förhindra spridning av smittan. Fördelarna med att använda munskydd är många, men det kräver att vi följer hälsovårdsmyndighetens övriga krav och rekommendationer – i synnerhet god handhygien och avstånd.

Men munskyddet kan också få oss att begå misstag, vilket minskar munskyddets effektivitet eller begränsar minskningen av smittspridningen. Oftast handlar det om:

 • Felaktig hantering av munskyddet, vilket ökar risken för kontaktsmitta. Vanligtvis om vi rör vid själva masken eller glömmer att tvätta eller desinficera händerna innan vi sätter på munskyddet
 • Felaktig användning av munskyddet, vilket ökar risken för dålig filtrering och bristande effekt. Vanligtvis om vi inte byter engångsmunskydd tillräckligt ofta eller om munskyddet är fuktigt eller förorenat
 • Sämre efterlevnad av andra åtgärder, som ska förhindra spridning av smitta. Vanligtvis får man en falsk känsla av trygghet när man bär ett munskydd, vilket får oss att slappna av när det gäller åtgärder såsom god handhygien och att hålla avstånd.