framsida / Samlingar / Munstycke och handdesinfektion

Virusdödande handdesinfektion

Flytande handdesinfektion syftar till att döda bakterier och virus och är i en tid av pandemier ett nödvändigt skydd mot smittspridning. Emellertid är inte all handdesinfektion lika effektiv som infektionskontroll och vissa desinfektionsmedel är direkt skadliga för huden med långvarig användning och kontinuerlig applicering. För att skydda konsumenterna från ohälsosamma desinfektionsmedel säljer vi ett revolutionerande desinfektionsmedel på många sätt som dödar alla bakterier och virus men samtidigt är skonsamt mot huden.

Alkoholbaserat handdesinfektionsmedel torkar ut huden, vilket leder till allergiska reaktioner som rodnad, klåda, eksem och öppna sår. Safe2Touch är ett grundligt testat och väldokumenterat, vattenbaserat handdesinfektionsmedel som utraderar bakterier och virus utan att skada och skada hudens hälsa. Safe2Touch dokumenteras enligt europeiska standarder och dödar 99,99% av coronavirus.

Danskproducerat handdesinfektionsmedel med dokumenterad effekt 

Med ett alkoholfritt alternativ till handalkohol undviks de negativa biverkningarna av vanlig handalkohol utan att den virusdödande effekten minskar. Safe2Touch har testats grundligt enligt europeiska standarder och är dermatologiskt testat. Även i samma dermatologiska test dygnet runt godkänns inte det traditionella handdesinfektionsmedel. Safe2Touch handdesinfektionsmedel innehåller vatten (som bärare), aktiv substans (virus och bakteriedödande) och glycerin (för att mjuka upp huden).

Safe2touchs vattenbaserade handdesinfektionsmedel är: 

- Virusdödande och dödar koronavirus

- Olämplig och alkoholfri, vilket minskar en allergisk reaktion

- Lätt att applicera - Grundligt testat av ackrediterat laboratorium med väldokumenterad effekt

- Dokumenterad enligt 3 europeiska standarder; EN1500, EN14476, EN13727

- Mjukgörande för huden på grund av dess glycerinhalt

- Dermatologiskt testad och svider inte

- Producerad i Danmark

- Inte brandfarligt

- Luktfri

Skonsam och alkoholfri handdesinfektionsmedel 

Under Coronapandemin har hälso- och sjukvårdsmyndigheternas rekommendation varit att använda spritalkohol upprepade gånger under dagen. Detta har resulterat i att flera danskar upplever de negativa effekterna av handalkohol i form av t.ex. hudirritation och hudeksem. Detta har inneburit att konsumenter har tvingats sluta använda alkohol till hands och därför inte har kunnat skydda sig mot koronaviruset i samma utsträckning. Nackdelar med handalkohol som leder till användarstopp är en viktig riskfaktor i kampen mot koronaviruset och andra infektiösa virus. Många danskar har krävt ett alternativ till det alkoholbaserade handdesinfektionsmedel, eftersom tvål och vanlig handtvätt inte finns på alla offentliga platser eller på språng. 

Genom att använda Safe2Touch kan konsumenter skydda sig mot koronainfektion och andra omslutande virus utan att riskera handeksem eller annan hudirritation. Med vårt vattenbaserade handdesinfektionsmedel kan konsumenterna upprätthålla en hög hygiennivå och samtidigt skydda hudens skyddande fettlager. Den vattenbaserade produkten liknar skum före applicering på händerna, vilket ger en känsla av rena händer.  

Lukten av handalkohol är obehaglig för många konsumenter och leder i värsta fall till att man inte väljer att använda handdesinfektionsmedel i den utsträckning som myndigheterna rekommenderar. En stor del av konsumenterna föredrar en luktfri handdesinfektionsmedel, vilket Safe2Touch tar hänsyn till eftersom handdesinfektionsmedel är baserat på vatten snarare än alkohol. I synnerhet konsumenter som har parfymallergi eller särskilt känslig hud kommer att kunna använda Safe2Touch till sin fördel, eftersom produkten inte heller innehåller parfym.  

Handdesinfektion för god hygien på händerna och hemma 

Alkoholbaserat handdesinfektionsmedel är brandfarligt, vilket innebär att det är riskabelt att transportera och ha hemma. Alkoholbaserad alkohol kan leda till allvarliga brännskador på människor och material om den förvaras eller används i närheten av öppen eld, t.ex. grill, ljus, cigaretter etc. Vattenbaserade handdesinfektionsmedel som Safe2Touch är ett säkert, icke-brandfarligt alternativ. Produkten kan därför appliceras i alla situationer och i alla typer av miljöer utan att det utgör en risk för konsumenten.

Alkoholbaserad handalkohol utgör också en fara för barn som av misstag intar drogen. Handalkohol är farligt för både barn och vuxna att konsumera och kan leda till allvarliga skador. Vattenbaserat handdesinfektionsmedel som Safe2Touch bör inte intas, men eftersom produkten är vattenbaserad är konsekvenserna av intag inte allvarliga.

Barns hud är särskilt känslig för kemikalier, varför Safe2Touch är ett bra alternativ till det alkoholbaserade handdesinfektionsmedel för barn. År 2020 har det vid flera tillfällen dokumenterats att den ökade spritanvändningen har lett till våldsamma reaktioner på huden, som ingen ska utsättas för.

Flytande handdesinfektionsmedel som effektivt dödar bakterier 

Safe2Touch är ett handgjord desinfektionsmedel som dödar 99,99% av coronavirus. Medlet är ett virus och bakteriedödande skum som appliceras på händerna, i samma situationer där en alkoholbaserad gnidningsalkohol skulle användas.

Det vattenbaserade skummet har dock många fördelar, eftersom produkten är doftfri och därmed luktfri. Produkten lämnar händerna lite fuktiga, vilket minskar strax efter applicering. Safe2Touch handdesinfektionsmedel innehåller vatten (som bärare), aktiv substans (virus och bakteriedödande medel) och glycerin (för att mjuka upp huden). Detta innebär att handdesinfektionsmedlet naturligt tar hand om hudens skyddande fettlager och minimerar risken för hudirritation.

Safe2Touch tillverkas i Danmark och är utvecklat av CleanSolve. Safe2Touch är ett lämpligt handdesinfektionsmedel för både privata och affärssammanhang. Med flera produktlösningar täcks alla behov av handdesinfektion med Safe2Touch.

Handdesinfektionsmedel vid många tillfällen   

Safe2Touch säljs från 5 liter och ner till resevänliga storlekar som kan bäras på flyg. Större burkar med handdesinfektionsmedel kan med fördel köpas, som kan användas för att fylla mindre Safe2Touch-behållare. På detta sätt finns alltid handdesinfektionsmedel tillgängligt i hemmet, kontoret, gemensamma utrymmen, institutioner etc.

På den här sidan hittar du Safe2Touch-paket för både små och stora familjer. I ett paket finns en större burk och ett antal mindre containrar, som kan läggas i väskor, skolväskor, bilen etc. Med en större behållare Safe2Touch är det enkelt att fylla på mindre behållare och se till att hela familjen kan upprätthålla en hög hygiennivå utanför hemmet. Detta minskar risken för att en familjemedlem bär med sig koronaviruset eller andra infektiösa virus hem.