Forside / Samlinger / Munnbind Type 2R

Munnbind – beskytt deg selv og andre

Koronavirus og COVID-19 sprer seg med urovekkende hastighet. Både her hjemme og i utlandet. Pandemien har samlet krefter på nytt, men heldigvis har vi både de midlene og metodene vi trenger for å ta best mulig vare på oss selv og andre.

Med Safe2breathe munnbind til engangsbruk – i noen sammenhenger også kaltansiktsmaske eller medisinsk/kirurgisk maske - oppnår du effektiv beskyttelse mot bakterier og virus. Og samtidig bidrar du til å begrense smittespredningen.

Munnbind fra Safe2breathe er CE-merket, testet og godkjent av danske helsemyndigheter. Dette sikrer at produktet er av høy kvalitet. En beskyttelse som både du og omgivelsene kan stole på.

Derfor bruker vi munnbind

Hensikten med å bruke munnbind er først og fremst å unngå å spre smitte til andre. Det nye koronaviruset og sykdommen COVID-19 er skumle greier, fordi en betydelig andel av de smittede bærer viruset og sykdommen uten å ha alvorlige symptomer. Vi kan være smittet av viruset og ha sykdommen uten å vite det.

Bruk av munnbind er med andre ord et fornuftig sikkerhetstiltak og et viktig bidrag til å begrense viruset og unngå spredning av smitte til andre – ikke minst de spesielt sårbare i samfunnet, som eldre og kronisk syke.

Erfaring fra den nåværende koronapandemien viser dessuten at munnbind også gir beskyttelse mot smitte utenfra for den som bruker det. Brukerne av vårt Type IIR-munnbind blir beskyttet med en filtreringseffekt på ≥ 98%.

Riktig bruk av munnbind er et godt supplement til forebygging av smittespredning. Som en del av innsatsen for å minske spredning av koronaviruset og COVID-19 har danske politikere, på anbefaling fra helsemyndighetene, innført krav om bruk av munnbind på en lang rekke offentlige steder. Dette gjelder blant annet på offentlig transport, på sykehus, i butikker, på sykehjem, i utdanningsinstitusjoner m.m.

De danske helsemyndighetenes anbefalinger og krav angående bruk av munnbind er i samsvar med retningslinjene til en rekke internasjonale organisasjoner, inkludert Verdens helseorganisasjon WHO, og Det europeiske smittevernbyrået ECDC.

På nettsidene til Danmarks helsetilsyn kan du lese mer om hvor det for tiden er krav til bruk av munnbind.

 

Husk de 6 anbefalingene

Munnbind hindrer bakterier og virus i å trenge inn i luftveiene og gjøre oss syke, men selv ikke effektive munnbind er tilstrekkelig i seg selv til å stanse spredningen av koronavirus og COVID-19. Når man bruker munnbind, er det derfor viktig at man samtidig overholder de øvrige generelle anbefalingene om forebygging av smittespredning:

 • Gå i selvpålagt karantene hvis du har symptomer, har testet positivt eller er i tett kontakt med en smittet person
 • Vask hendene ofte eller bruk hånddesinfeksjon
 • Host eller nys i ermet ditt
 • Unngå håndtrykk, kyss på kinnet og klemmer
 • Gjør rent ofte – både hjemme og på jobben
 • Hold avstand til andre

 

CE-merket munnbind av høy kvalitet 

Munnbindene fra Safe2breathe er klassifisert som medisinsk utstyr. Det betyr at munnbindene våre oppfyller en rekke tekniske krav fra helsemyndighetene. Våre munnbind blir kontinuerlig testet og kontrollert for å sikre at de er i samsvar med lovgivningen for medisinsk utstyr, blant annet med tanke på sikkerhet og yteevne ved filtrering av luftbårne bakterier og virus.

Våre munnbind er fabrikkprodusert og CE-merket (EN14683:2019 + AC:2019). Merket og godkjennelsen er din garanti for et munnbind av høyeste kvalitet.

Munnbind til engangsbruk av medisinsk/kirurgisk kvalitet er i utgangspunktet inndelt i tre typer: I, II og IIR. Typeangivelsen viser blant annet hvor effektivt munnbindet er i stand til å filtrere bakterier og virus.

Våre munnbind er et såkalt Type IIR-munnbind av medisinsk kvalitet, som er den typen munnbind de danske helsemyndighetene anbefaler til bruk for personale i helse-, sosial- og eldresektoren.

Munnbindet har et filter med tre lag. Uavhengige testresultater viser at munnbindet filtrerer over 98 % av alle bakterier bort fra luften som brukeren av munnbindet ånder inn og ut.


I Danmark er det Lægemiddelstyrelsen – det danske legemiddelverket – som er myndigheten med ansvar for medisinsk utstyr. Dette gjelder også Type IIR-munnbind, som er kvaliteten som Safe2breathe produserer. På det danske legemiddelverkets nettside kan du lese mer om de forskjellige typene munnbind, inkludert CE-merking og tekniske krav.

 

Test av filtreringsevne

Munnbind til engangsbruk av den typen som Safe2breathe produserer, blir på fagspråket kalt en «kirurgisk maske» og brukes rutinemessig i helsesektoren, blant annet ved operasjoner på sykehus.

Medisinske og kirurgiske munnbind blir produsert etter nøye definerte industrielle standarder, som sikrer at munnbindene får ønsket effekt og funksjonalitet.

Kirurgiske masker – eller medisinske munnbind til engangsbruk – inndeles i tre typer: I, II og IIR. Med industrielle standarder sikres dokumentasjon på både filtreringsgrad og pusteevne.

Type I-munnbind har en filtreringsgrad på minst 95 %. Type II-munnbind har en filtreringsgrad på minst 98 %.

Munnbind fra Safe2breathe er godkjent som IIR, som har høyest filtreringsevne og dessuten er designet og fremstilt med tanke på å motstå spruting fra væsker som med andre typer munnbind kan føre til redusert pusteevne. Munnbindene våre overholder dermed også de strengeste kravene til hvor lett det skal være å puste når du bruker munnbindet.

Kjøp 50 stk. CE-godkjente IIR-munnbind her.

 

Pakker med 10 stk. i hver

Type IIR-munnbind fra Safe2breathe selges i en lukket original innpakning med 10 stk. munnbind i hver pakke. På pakken er det CE-merke og informasjon om riktig bruk av munnbindet. På den måten oppfyller vi det danske legemiddelverkets krav til medisinsk utstyr, hvor også innpakning, merking og brukerveiledning inngår som en del av det medisinske utstyret som det stilles krav til.

Type IIR-munnbind fra Safe2breathe kan du bruke i alle situasjoner hvor myndighetene krever bruk av munnbind. Det kan blant annet være:

 • På reiser med offentlig transport, for eksempel med fly, tog, buss, ferge og taxi
 • Når du handler i supermarkeder, kjøpesentre og butikker
 • Ved besøk på restauranter, barer og kafeer
 • På skoler, institusjoner og andre læresteder
 • Hos legen og på sykehuset
 • På pleie- og sykehjem
 • Når du besøker museer og andre kulturinstitusjoner
 • Når du reiser til utlandet, hvor flere land stiller strengere krav til bruk av munnbind enn Danmark

Vi anbefaler at du, med tanke på dagens situasjon, alltid har med deg munnbind og hånddesinfeksjon slik at du både kan ferdes så fritt som det er mulig nå for tiden, og dessuten kan beskytte deg selv og andre mot smitte og sykdom.

Riktig bruk av munnbind til engangsbruk

Munnbind til engangsbruk fra Safe2breathe er produsert, testet og godkjent for bruk én gang.

Hvis du bruker samme munnbind til engangsbruk flere ganger, kan du som bruker ikke lenger være sikker på at det virker som det skal og lever opp til de kravene som munnbindet er fremstilt, testet og godkjent til.

Har munnbindet bare er blitt brukt én gang og kortvarig – på butikken eller en kort busstur e.l. – kan det brukes på nytt. Imidlertid er det viktig å oppbevare munnbindet på en forsvarlig måte når det ikke er i bruk. Forsvarlig oppbevaring av munnbind kan for eksempel være i en ren plastpose.

For å beskytte deg selv og andre best mulig mot bakterier og koronavirus er det viktig at du ikke bruker munnbindet til engangsbruk mange ganger. En tommelfingerregel er at hvis du håndterer og bruker et munnbind til engangsbruk riktig, kan du bruke det i totalt fire timer. Deretter bør du bytte munnbind for å beskytte andre og deg selv mot bakterier, partikler og virus.

Munnbindet til engangsbruk skal kastes etter bruk og kan ikke vaskes, siden vann og såpe kan svekke munnbindets filtreringsgrad og pusteevne.

For at få maksimalt utbytte av munnbindet er det dessuten viktig at du tar det på deg som anvist av helsemyndighetene.

Slik gjør du:

 • Vask hendene dine med vann og såpe eller hånddesinfeksjonsmiddelfør du berører munnbindet
 • Hold munnbindet ved ørestrikkene – legg et strikk rundt hvert øre
 • Trekk nederste del av munnbindet over munn og hake
 • Form eller klem den stive kanten slik at munnbindet legger seg tett inntil nesen
 • Etter bruk kastes det brukte munnbindet sammen med vanlig husholdningsavfall
 • Vask hendene dine på nytt med vann og såpe eller hånddesinfeksjonsmiddel

Det danske helsetilsynet har laget en videofilm hvor direktøren, Søren Brostrøm, forklarer og viser riktig bruk av munnbind på 1 minutt og 58 sekunder. Med videofilmen er det mulig å velge mellom 10 forskjellige språk.

 

Er det noen mening i bruke munnbind?

Før koronaviruset kom til Danmark, var munnbind til engangsbruk noe de fleste av oss først og fremst forbandt med sykehus, hvor for eksempel kirurger, anestesileger og sykepleiere bruker munnbind under operasjoner for ikke å risikere å overføre mikroorganismer til pasienten.

Nå er situasjonen en helt annen, og det stilles krav til oss alle at vi bruker munnbind i mange forskjellige hverdagssituasjoner.

Derfor er det noen medier som har etterlyst dokumentasjon på den nøyaktige virkningen av å bruke munnbind. Det danske helsetilsynet har i den forbindelse publisert rapporten "Bruk av munnbind i det offentlige rom - Dokumentasjon og helsepersonellanbefalinger".

Rapporten nevner blant annet en artikkel fra det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet. Forfatterne av artikkelen har spesifikt sett på bruken av munnbind til engangsbruk i forbindelse med risiko for smitte med COVID-19 eller lignende typer virussykdommer (SARS/MERS). Forfatterne konkluderer på grunnlag av 29 studier at "«bruk av munnbind eller åndedrettsvern var forbundet med en betydelig redusert risiko for å bli smittet».". 

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) anbefaler, i tråd med helsetilsynet, at munnbind brukes som smitteforebyggende supplement i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde avstand, og for ECDCs vedkommende i situasjoner med utbredt eller stigende samfunnssmitte.

Det er forskjell på munnbind

I tillegg til medisinske og kirurgiske munnbind som produseres på bakgrunn av industrielle standarder med tilhørende test, merking og godkjenning fra myndighetene, er det de såkalte tøymunnbindene.

De er vanligvis laget av tekstil, papir eller cellulose.

WHO anbefaler at tøymunnbind ikke brukes i situasjoner hvor munnbindet skal beskytte brukeren mot smitte fra omgivelsene.

Tøymunnbind innfrir vanligvis ikke de industrielle standardene som gjelder for medisinske og kirurgiske munnbind til engangsbruk. Av samme grunn er det heller ikke lov å selge eller markedsføre tøymunnbind i Danmark som personlig verneutstyr eller medisinske munnbind.

På sin hjemmeside skriver det danske helsetilsynet at det for øyeblikket jobbes med å finne en mulighet for kvalitetsmerking av tøymunnbind med tanke på veiledning for innbyggerne.

I denne sammenhengen står det at «personer med økt risiko for alvorlig sykdomsforløp ved COVID-19, pårørende som bruker munnbind for å beskytte en person i risikogruppen samt personer som er bekreftet eller mistenker å være smittet av koronavirus, bør imidlertid ut fra et forsiktighetsprinsipp ikke bruke tøymunnbind som ikke har dokumentert kvalitet og filtreringsgrad»..

Feil vi ofte gjør når vi bruker munnbind

Bruk av munnbind er ifølge helsemyndighetene et godt supplement til forebygging av smittespredning. Det er mange fordeler ved å bruke munnbind, men det forutsetter at vi overholder helsemyndighetenes øvrige krav og anbefalinger – spesielt god håndhygiene og avstand.

Men munnbindet kan også få oss til å begå feil som gjør munnbindet mindre effektivt eller begrenser minskningen av smittespredning. Ofte dreier det seg om:

 • Feil håndtering av munnbindet, noe som øker risikoen for kontaktsmitte. Vi berører selve masken eller glemmer å vaske eller desinfisere hendene våre før vi tar på oss munnbindet
 • Feil bruk av munnbindet, som øker risikoen for dårlig filtrering og manglende virkning. At vi ikke bytter ut munnbind til engangsbruk ofte nok eller munnbindet er fuktig eller tilsmusset
 • Dårligere overholdelse av de andre tiltakene som skal forebygge smittespredning. Det å bruke munnbind får oss til å føle en falsk trygghet slik at vi slurver med tiltakene som god håndhygiene og avstand til andre.