Forside / Kollektioner / Mundbind Type 2R

Mundbind – beskyt dig selv og andre

Corona virus og COVID-19 spreder sig med ildevarslende hast. Både herhjemme og i udlandet. Pandemien har samlet fornyet kraft, men heldigvis har vi såvel midler som metoder til bedst muligt at passe godt på os selv og andre.

Med Safe2breathe engangsmundbind – i nogle sammenhænge også kaldet ansigtsmaske eller medicinsk/kirurgisk maske – opnår du en effektiv beskyttelse mod bakterier og virus. Og yder samtidig dit bidrag til at begrænse smittespredningen.

Mundbind fra Safe2breathe er CE-mærket, testet og godkendt af danske sundhedsmyndigheder. Dermed er du sikret et produkt af høj kvalitet. Et værnemiddel, du og dine omgivelser kan stole på.

Derfor bruger vi mundbind

Formålet med at bære mundbind er først og fremmest at undgå at sprede smitte til andre. Ny corona virus og sygdommen COVID-19 er lumsk, fordi en betydelig del af de smittede personer bærer virus og sygdom uden at have alvorlige symptomer. Vi kan være smittede med virus og have sygdommen uden at vide det. 

At bære mundbind er med andre ord en fornuftig sikkerhedsforanstaltning og et stærkt bidrag til at inddæmme virus og undgå spredning af smitte til andre – ikke mindst de særligt sårbare i samfundet såsom ældre medborgere og kronisk syge.

Erfaringer fra den aktuelle corona-pandemi tyder desuden på, at mundbind også yder beskyttelse mod udefrakommende smitte for den, som bærer mundbind. En bruger af vores Type IIR-mundbind bliver beskyttet med en filtreringseffekt på  ≥ 98%.

Korrekt brug af mundbind er et godt supplement til forebyggelse af smittespredning. I bestræbelserne på at mindske spredning af ny corona virus og COVID-19 har danske politikere på sundhedsmyndighedernes anbefaling indført krav om brug af mundbind på en lang række steder i det offentlige rum. Det gælder blandt andet i den offentlige transport, på hospitaler, i detailhandlen, på plejehjem, på uddannelsesinstitutioner m.m. 

De danske sundhedsmyndigheders anbefalinger og krav vedr. brug af mundbind følger retningslinjerne fra en række internationale organisationer, herunder Verdenssundhedsorganisationen WHO og det europæiske smitteagentur, ECDC. 

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvor der aktuelt er krav om brug af mundbind.

 

Husk de 6 anbefalinger

Mundbind hindrer bakterier og virus i at trænge ind i luftvejene og gøre os syge, men selv nok så effektive mundbind kan ikke stå alene i forhold til at stoppe spredningen af ny corona virus og COVID-19. Ved brug af mundbind er det derfor vigtigt samtidig at overholde de øvrige generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning:

 • Gå i selvisolation hvis du har symptomer, er testet positiv eller er i tæt kontakt med en smittet person
 • Vask dine hænder ofte eller brug hånddesinfektion
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram
 • Gør ofte rent – både derhjemme og på din arbejdsplads
 • Hold afstand til andre

 

CE-mærket mundbind af høj kvalitet 

Mundbind fra Safe2breathe er klassificeret som medicinsk udstyr. Det betyder, at vores mundbind opfylder en række tekniske krav fra sundhedsmyndighederne. Vores mundbind bliver løbende testet og kontrolleret for at sikre, at mundbindene overholder lovgivningen for medicinsk udstyr, herunder mundbindets sikkerhed og ydeevne i forhold til filtrering af luftbårne bakterier og virus.

Vores mundbind er fabriksfremstillede og CE-mærket (EN14683:2019 + AC:2019). Mærkningen og godkendelsen er din garanti for et mundbind i højeste kvalitet.

Engangsmundbind af medicinsk/kirurgisk kvalitet er som udgangspunkt delt op i tre typer: I, II og IIR. Typeangivelsen refererer blandt andet til, hvor effektivt mundbindet er i stand til at filtrere bakterier og virus.

Vores mundbind er et såkaldt Type IIR-mundbind af medicinsk kvalitet, som er den type mundbind de danske sundhedsmyndigheder anbefaler til brug for personale i sundheds-, social- og ældresektoren.

Mundbindet har et filter med tre lag. Uafhængige testresultater viser, at mundbindet filtrerer over 98 pct. af alle bakterier bort fra den luft, som brugeren af mundbindet ånder ind og ud.


I Danmark er det Lægemiddelstyrelsen, der som myndighed har ansvar for medicinsk udstyr. Det gælder også mundbind af Type IIR-mundbind, som er den kvalitet, Safe2breathe producerer. På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om de forskellige typer mundbind, herunder CE-mærkning og tekniske krav.

 

Test af filtreringsevne

Engangsmundbind af den type, som Safe2breathe producerer, kaldes i fagsproget for en ”kirurgisk maske” og bruges rutinemæssigt i sundhedssektoren under eksempelvis operationer på hospitaler.

Medicinske og kirurgiske mundbind er produceret efter nøje fastlagte industrielle standarder, som sikrer, at mundbindene har den ønskede effekt og funktionalitet.

Kirurgiske masker – eller medicinske engangsmundbind – inddeles i de tre typer: I, II og IIR. Med industrielle standarder er der sikret dokumentation for både filtreringsgrad og åndbarhed. 

Type I-mundbind har en filtreringsgrad på mindst 95 pct. Type II-mundbind har en filtreringsgrad på mindst 98 pct. 

Mundbind fra Safe2breathe er godkendt som IIR, som har højeste filtreringsevne og desuden er designet og fabrikeret til at kunne modstå stænk fra væsker, som i andre typer mundbind kan føre til forringet åndbarhed. Vores mundbind overholder dermed også de skrappeste krav til, hvor let det skal være at trække vejret, når du bærer mundbindet.

Køb 50 stk CE-godkendte IIR mundbind her.

 

Pakninger med 10 styk i hver

Type IIR-mundbind fra Safe2breathe sælges i en lukket original emballage med 10 styk mundbind i hver pakning. På pakningen er der CE-mærkning og information om korrekt brug af mundbindet. Derved opfylder vi Lægemiddelstyrelsens krav til medicinsk udstyr, hvor også emballage, mærkning og brugervejledning indgår som en del af det medicinske udstyr, der stilles krav til.

Type IIR-mundbind fra Safe2breathe kan du bruge i alle situationer, hvor der fra myndighedernes side er krav om brug af mundbind. Det være sig:

 • På rejser med offentlig transport eksempelvis i fly, tog, bus, færge og taxi
 • På indkøb i supermarkeder, indkøbscentre og detailhandel
 • Ved besøg på restauranter, barer og cafeer
 • På skoler, institutioner og uddannelsessteder
 • Ved lægen og på hospital
 • På plejehjem og ældrecentre
 • Ved besøg på museer og andre kulturinstitutioner
 • Ved rejser til udlandet, hvor der i flere lande er krav om brug af mundbind, der rækker videre end i Danmark 

Vi anbefaler, at du i den aktuelle situation altid har mundbind og hånddesinfektion med dig, så du på den ene side kan færdes så frit, som det lige nu er muligt og på den anden side kan beskytte dig selv og andre mod smitte og sygdom.

Korrekt brug af engangsmundbind

Engangsmundbind fra Safe2breathe er fabrikeret, testet og godkendt til brug én gang.

Ved brug af samme engangsmundbind flere gange, kan du som bruger ikke længere være sikker på, at mundbindet virker efter hensigten og lever op til de krav, mundbindet er blevet fremstillet, testet og godkendt til.

Har mundbindet kun været brugt én gang og kortvarigt – ved indkøb i et supermarked, en kort bustur eller lignende – kan det genbruges. Dog er det vigtigt at opbevare mundbindet forsvarligt, når det ikke er i brug. Forsvarlig opbevaring af mundbind kan eksempelvis være i en ren plasticpose.

For at beskytte dig selv og andre bedst muligt mod bakterier og ny corona virus, er det vigtigt, at du ikke genbruger engangsmundbind mange gange. En tommelfingerregel er, at hvis du håndterer og bærer et engangsmundbind korrekt, kan du bruge det i et tidsrum svarende til fire timer. Derefter bør du skifte mundbind for at beskytte andre og samtidigt selv være tilstrækkeligt beskyttet mod bakterier, partikler og virus.

Engangsmundbind skal smides ud efter brug og kan ikke vaskes, da vand og sæbe kan forringe mundbindets filtreringsgrad og åndbarhed.

For at få maksimalt udbytte af mundbindet er det også vigtigt, at du tager mundbindet på som foreskrevet af sundhedsmyndighederne.

Sådan gør du:

 • Rengør dine hænder med vand og sæbe eller hånddesinfektionsmiddel, inden du rører ved mundbindet
 • Hold mundbindet ved øreslyngerne – anbring en slynge omkring hvert øre
 • Træk bunden af mundbindet over mund og hage
 • Form eller klem den stive kant så mundbindet slutter tæt til næsen
 • Efter brug bortskaffes det brugte mundbind sammen med det almindelige husholdningsaffald 
 • Rengør igen dine hænder med vand og sæbe eller hånddesinfektionsmiddel 

Sundhedsstyrelsen har produceret en videofilm, hvor styrelsens direktør, Søren Brostrøm, på 1 minut og 58 sekunder forklarer og demonstrerer korrekt brug af mundbind. Sammen med videofilmen er der mulighed for at vælge imellem 10 forskellige sprog.

 

Giver mundbind mening?

Før ny coronavirus kom til Danmark, kendte de fleste af os primært medicinske engangsmundbind fra hospitalerne, hvor eksempelvis kirurger, anæstesilæger og sygeplejersker under en operation bærer mundbind, for ikke at risikere at overføre mikroorganismer til patienten.

Nu er situationen en ganske anden og det er blevet et krav til os alle, at vi i mange dagligdags situationer skal bære mundbind.

I den forbindelse har nogle medier efterlyst dokumentation for den præcise effekt af brug af mundbind. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse publiceret rapporten ”Brug af mundbind i det offentlige rum – Dokumentation og sundhedsfaglige anbefalinger”.

I rapporten nævnes blandt andet en artikel fra det anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet. Forfatterne bag artiklen så specifikt på brugen af engangsmundbind i forbindelse med risiko for smitte med COVID-19 eller virussygdomme af lignende type (SARS/MERS). Forfatterne konkluderer på baggrund af 29 studier, at ”brug af mundbind eller åndedrætsværn var forbundet med en betydeligt nedsat risiko for at blive smittet”. 

Verdenssundhedsorganisationen WHO og det europæiske smitteagentur, ECDC, anbefaler på linje med Sundhedsstyrelsen brug af mundbind som smitteforebyggende supplement i situationer, hvor det ikke er muligt at holde afstand og for ECDCs vedkommende i situationer, hvor der er udbredt eller stigende samfundssmitte.

Der er forskel på mundbind

Foruden de medicinske og kirurgiske mundbind produceret på baggrund af industrielle standarder med tilhørende test, mærkning og myndighedsgodkendelse er der også de såkaldte stofmundbind.

De er typisk produceret af tekstil, papir eller cellulose.

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at stofmundbind ikke bruges i situationer, hvor mundbindet skal beskytte bæreren i forhold til smitte fra omgivelserne.

Stofmundbind lever typisk ikke op til de industrielle standarder, som er gældende for medicinske og kirurgiske engangsmundbind. Af samme grund må stofmundbind heller ikke sælges eller markedsføres i Danmark som personlige værnemidler eller medicinske mundbind.

På sin hjemmeside skriver Sundhedsstyrelsen, at der i øjeblikket arbejdes på at afdække muligheden for en kvalitetsmærkning af stofmundbind med henblik på at vejlede borgerne.

I samme ombæring hedder det, at ”personer i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, pårørende, der anvender mundbind for at beskytte en person i øget risiko samt personer bekræftet smittet med ny corona virus eller mistænkt herfor bør dog ud fra et forsigtighedsprincip ikke benytte stofmundbind, der ikke har dokumentation for kvalitet og filtreringsgrad”.

Fejl vi typisk begår ved brug af mundbind

Brug af mundbind er ifølge sundhedsmyndighederne et godt supplement til forebyggelse af smittespredning. Fordelene ved brug af mundbind er mange, men forudsætter dog, at vi overholder sundhedsmyndighedernes øvrige krav og anbefalinger – i særlig grad god håndhygiejne og afstand.

Mundbindet kan dog også få os til at begå fejl, som nedsætter mundbindets effektivitet eller begrænser mindskningen af smittespredning. Oftest vil der være tale om:

 • Forkert håndtering af mundbindet som dermed øger risiko for kontaktsmitte. Typisk hvis vi rører ved selve masken eller glemmer at vaske eller desinficere vores hænder, inden vi tager mundbindet på
 • Forkert brug af mundbindet som dermed øger risiko for dårlig filtreringsgrad og manglende effekt. Typisk hvis vi ikke udskifter engangsmundbind tilstrækkeligt ofte eller mundbindet er fugtigt eller forurenet 
 • Dårligere efterlevelse af de andre tiltag, som skal forebygge spredning af smitte. Typisk hvis det at bære mundbind får os til at føle en falsk tryghed, der får os til at slække på tiltag som god håndhygiejne og afstand til andre